Jong Groen! is boos over de beslissing van het Liedekerkse schepencollege om kinderen die het Nederlands niet machtig zijn voortaan te weigeren voor deelname aan de speelpleinwerking. Opmerkelijk is de houding van Marino Keulen. Hij veroordeelde de maatregel, terwijl hij als minister van huisvesting zelf een taalcriterium voor sociale huurwoningen heeft ingevoerd.
Jong Groen! maakte al eerder duidelijk dat het nieuwe financieringsdecreet voor het hoger onderwijs van minister Vandenbroucke geen goede idee is. Ondanks een aantal verbeteringen aan het ontwerp krijgt ook het uiteindelijke decreet een onvoldoende. Op vraag van Jong Groen! zal de Groen!-fractie het decreet over de financiering van het hoger onderwijs bij de stemming in het Vlaams parlement niet goedkeuren.
Hoeven we Mieke Vogels nog voor te stellen? Onze kersverse voorzitster legde al een mooi parcours binnen Groen! af. Vlaams minister van welzijn, gezondheid en gelijke kansen, fractievoorzitster, volksvertegenwoordiger en schepen in Antwerpen zijn slechts enkele etappes uit haar politieke loopbaan. Redenen genoeg om haar een keer te interviewen, dacht de Peperredactie.
Erik Swyngedouw, vandaag professor geografie aan de universiteit van Manchester na ongeveer 20 jaar in Oxford en meester in politiek-economische analyses van het hedendaags kapitalisme, interesseert zich hoe langer hoe meer voor ecologie en de veranderingen in de natuur. Hij zorgt daarbij voor erg boeiende analyses. Boeiende analyses, dat laat Peper zich geen twee keer zeggen...
Het voorbije jaar is er veel gezegd en geschreven over de toekomst van België. Woorden als splitsing en onafhankelijkheid vielen met regelmaat. In een opiniebijdrage voor Peper laat Dave Sinardet, politicoloog aan de Universiteit Antwerpen, zijn licht schijnen over de communautaire kwestie.

Pagina's