Het voorbije werkjaar zijn er in het Zuiden van West-Vlaanderen drie nieuwe Jong Groen-afdelingen opgericht. De start van deze nieuwe afdelingen en het stijgend ledenaantal over heel Vlaanderen toont aan dat er een frisse progressieve wind waait die jongeren goesting doet krijgen om de handen uit de mouwen te steken.

Jong Groen is niet tegen het experimenteel verbeteren van zaden, gewassen en teelten. Jong Groen is wél tegen een wetgeving die het mogelijk maakt dat slechts enkelingen dit recht hebben.

Onze landbouw is in crisis, dat weten we al lang. Daarom ging Jong Groen de uitdaging aan, en keurden de leden op het jaarlijks congres een hele resem beleidsmaatregelen goed die ons voedselsysteem duurzaam en toekomstgericht maken. 

Onze minister van Natuur Joke Schauvliege is niet meteen toonbeeld van daadkracht bij het bossen aanplanten. Jong Groen wil hier verandering in brengen! Onder het motto ‘Think big, start small’, roepen we Joke op om een braakliggend terrein in Mechelen te bebossen.

​Minister Schauvliege pakt eindelijk een van de kernproblemen van Vlaanderen aan, het ruimtelijk wanordebeleid. De minister noemt de 'verpaarding' van het platteland. Jong Groen is het met haar eens en formuleert enkele constructieve voorstellen om dit fenomeen tegen te gaan.

Pagina's