Op deze pagina kan je neuzen in de verschillende standpunten van Jong Groen. Je vindt hier onder meer teksten over milieu, democratie, jongeren, onderwijs en economie. Ook onze persberichten bevatten heel wat standpunten. Vind je toch niets over het onderwerp waarover je meer wil weten, aarzel dan niet om ons je vraag te stellen.

Cultuur laat ons toe kritisch na te denken. Daarom ziet Jong Groen cultuur als de leverancier van de brandstof die we nodig hebben voor de transitie naar een meer duurzame maatschappij. Jong Groen wil toegankelijke festivals, kwalitatieve cultuurparticipatie en genoeg kansen voor jonge kunstenaars. Meer daarover kan je onder dit hoofdstuk lezen.

Democratie stopt niet bij verkiezingen. Betrokkenen en geëngageerde burgers zijn van vitaal belang voor een gezond maatschappelijk debat. Participatie, een federale kieskring en stadsgewesten, hoe Jong Groen daarover denkt lees je in deze rubriek. Maar ook waarom Jong Groen ervoor koos om deel te nemen aan de nationale staking in december 2014 staat hier te lezen.

Economie is maar al te vaak een hindernis voor een rechtvaardige en duurzame samenleving. Toch kan het anders. Economie kan ook een bouwsteen zijn voor een ecologische maatschappij. Zo is Jong Groen voor een rechtvaardig systeem voor studentenarbeid, een andere activering van jonge starters en een economie gestoeld op een ecologische leest. Je leest het hier.

De wereld is groter dan Vlaanderen alleen. Grote maatschappelijke en milieuproblemen laten zich niet tegenhouden tot grenzen. Internationale samenwerking is voor Jong Groen daarvoor cruciaal. Jong Groen wil een groene toekomstvisie voor Europa en een sterk engagement op de wereldwijde klimaat-politiek, maar ook een globalisering die duurzaam en rechtvaardig is. Onder dit item lees je er meer over.

Jongeren zijn de toekomst. Ze verdienen de ruimte om hun ding te kunnen doen om en de kans om zich volledig te ontplooien. Je vindt hier onze standpunten over stemrecht vanaf 16 jaar, GAS-boetes en studentenarbeid. Maar ook over jeugdinfrastructuur en participatie hebben we een mening

Het milieu is onze leefomgeving. Het is onlosmakelijk verbonden met alle aspecten in de samenleving en onze gezondheid. Een duurzaam, gezond en stabiel leefmilieu is daarom essentieel voor een betere toekomst. Van kernenergie, over energie in de stad en van groene energie tot klimaatbeleid, hier vind je onze milieustandpunten.

Iedereen heeft het recht zich te verplaatsen, vandaag en morgen. Alleen legt dit een enorm beslag op ons milieu. Daarom is een duurzame mobiliteit belangrijk om iedereen de mogelijkheid te geven om zich te verplaatsen zonder de mobiliteit van de toekomstige generaties te beperken.

Een toegankelijk en democratisch onderwijs is levensnoodzakelijk. Waar zouden anders die nieuwe ideeën en innovatie vandaan komen waar een duurzame samenleving nood aan heeft? Oriëntatieproeven en een onderwijshervorming, meertalig en betaalbaar onderwijs, stuk voor stuk onderwerpen waar Jong Groen een mening over heeft.