Lora Hasenbroekx (17), voorzitster van de Vlaamse Scholieren-koepel (VSK), is ervan overtuigd dat jongeren een luide stem in de maatschappij moeten krijgen en dat ze mee betrokken moeten worden bij het beleid.

Hoe kan de economie het best ingericht worden? In de praktijk zien we dat er grenzen zijn aan het marktmodel. De westerse consumptiemaatschappij kunnen we onmogelijk met de werelbevolking delen omwille van de beperkte ecologische draagkracht. Is er een alternatief mogelijk?

Ze was een stil kind, zat vaak alleen op de speelplaats en droomde ervan om een tele­tijdmachine uit te vinden en een nieuwe pla­neet te ontdekken. Later kwam ze op het idee om zangeres of actrice te worden. Nele Van de Broeck is erin geslaagd van deze droom werkelijkheid te maken.

Met het voortdurend groeiend aantal stadsinwonders wordt de openbare ruimte steeds beperkter. Een stad met minder plaats om samen dingen te doen, is dat wel een stad waarin we morgen met z'n allen willen leven?

Een gewone IC-trein die Brussel met het Zwitserse Bazel verbindt, tweemaal daags, langs Luxemburg, Metz en Straatsburg. De ochtendrit heet Vauban, de middagrit Iris. Sinds 3 april rijden ze niet meer. Vlam reed mee in de laatste week van de vierlandentrein.

Pagina's